.
.

Terapeutické směry - gestalt terapie

12. června 2009 v 20:52 | Hellena Holečková |  Léčebné postupy
Gestalt terapie
Zakladatelem je Fritz Perls (1893-1970), německý židovský psychiatr a psychoanalytik. Jako terapeutický systém se Gestalt terapie objevila v 50. letech v USA, jako rebelský, emocionální, zážitkový protipól spíše racionální psychoanalýzy. Jejími hlavními vlivy byla právě psychoanalýza, gestalt psychologie, existencionalismus, fenomenologie, zen-budhistická filosofie. Velký rozvoj zaznamenala ve světě v 60. letech, v České republice po roce 1990.

Cíle Gestalt terapie a její vhodnost

Zaměřuje se na existenci člověka, jeho radosti, utrpení, vztahy. Na to jak je prožívá a jak sám sebe vnímá. Úspěšnost či pocity marnosti a zmaru.
Má zážitkový charakter. Není cílem klientovi pocity interpretovat, ale umožnit znovuprožití určitých situací, hraní vnitřních dialogů, imaginaci, práce se sny, regrese-návrat do minulosti a tím změnění náhledu na tyto situace, jejich lepší pochopení, prozkoumání a možnost jejich následného využití v dalším životě.
-klientovo vědomé prožívání, zlepšení sebeuvědomění, zvýšení sebevědomí, zlepšení vztahu k sobě samému, schopnost lépe se chápat a mít se rád, více si porozumět
-přijímat svoje motivy a umět je změnit při jejich překonání
-zjištění co chci a co ode mne očekává moje okolí / rozdíl mezi "chci" a "musím" a "měl bych"/
-převzetí zodpovědnosti za svůj život, svoje prožívání a svoje rozhodování
-uzavření nedokončených procesů - vztahů, pocitů, nevyhovujících zvyků
-schopnost dokončovat rozpracované projekty, pracovní i osobní záměry
-posilovat schopnost sebepodpory
-odhalování skrytých možností, talentů, rezerv
-uvědomování si svých kvalit a zároveň svých mantinelů /schopnost odmítnout/

Gestalt terapie je vhodná především pro lidi, kteří chtějí, aby jejich život byl rozmanitější, barevnější a bohatší. Je nejúčinější pro klienty, kteří jsou otevřeni práci na sobě a nečekají výsledek ihned, ale trpělivě se snaží o dobrodružnou a náročnou cestu pozvolné, ale trvalé změny svého života a v důsledku i životního stylu. Je vhodná především pro ty, kteří se intelektuálně znají a přesto uvízli ve svém růstu, nebo se jim některé potíže stále vracejí, znovuobjevují. Je vhodná a efektivní především při léčení- úzkostných stavů
- fobie
- deprese
- poruchy příjmu potravy
- psychosomatické obtíže
- problémy se sebehodnocením a nízkým sebevědomím
- následky zneužívání a traumat, jak v dětství, tak v dospělosti
- léčba závislostí
- je efektivní při řešení párových a rodinných potíží

Není vhodná pro lidi, kteří očekávají rychlou radu - změnu pokud možno ihned a terapeuta jako autoritu, který řekne co Vám je, jak to máte změnit a čeho se ve svém životě máte vyvarovat. Gestatl terapie investuje čas a energii do vzájemného dialogu mezi klientem a terapeutem, kdy klient poznává sám sebe a zažívá úspěch v modelovém vztahu terapeut versus klient.

Gestalt terapeut se používá při překonávání
- Emočních potíží - deprese, úzkosti, záchvaty, paniky, fobie, strachy, stud /sociální fobie/, obsedantních poruch /poruchy, ve kterých se prožívají nechtěné a vracející se myšlenky a stavy, je nutnost opakovat určité druhy chování a klient prožívá extrémní úzkost, pakliže tyto úkony nevykovává/, zvládání následků traumat /zneužívání, znásilnění, fyzické a psychické týrání, šikana, přežití nehod a katastrof/, zvládání stresu a jeho následků, problémů v osobním životě a ve vztazích, pocity méněcennosti a sníženého sebevědomí

-Psychosomatických potíží- jakékoliv fyzické potíže / bolesti hlavy, zažívací potíže, bolesti páteře, napětí a bolesti ve svalech/ bolesti mají zejména psychické a emoční příčiny/ podle některých teorií jsou fyzické nemoci projevy agrese člověka obrácené proti sobě samému tj. dovrnitř/


-Poruchy spánku - nespavost, nadměrný spánek, děsivé sny, noční můry, …

-Poruchy příjmu potravy - přejídání, bulimie, anorexie, …

- Sexuální poruchy - poruchy sexuální touhy, poruchy vzrušení, poruchy orgasmu, sexuální odchylky,…

- Závislosti na návykových látkách- alkoholové i nealkoholové drogy

- Impulzivní poruchy -kleptomanie, pyromanie, gamblerství

- Poruchy osobnosti - dlouhodobé potíže, které souvisí s charakterem klienta s jeho vnitřními prožitky a s jeho chováním

- příklady poruch osobnosti - paranoidní porucha osobnosti - člověk je často agresivní, vztahovačný a podezřívavý, často týrající své okolí, přecitlivěla reaguje na jakoukoli kritiku

- závislá porucha osobnosti-člověk se stává ve vztazích závislým na svém partnerovi, je často submisivní, potřebuje, aby se o něj druzí starali, nechává druhé rozhodovat o svém životě

- narcistická porucha osobnosti -člověk potřebuje neustálý obdiv a dělá všechno proto, aby jej dosáhl, má potřebu povyšovat se nad ostatní

-Psychotické poruchy a schizofrenie- rozpad vnímání, myšlenkového procesu, emocí,…Očekávání a možnosti terapie


- Trvalé změny v životě. Problémy se změní nebo úplně zaniknou. Zlepší se přijetí sebe sama, život se stane snesitelnějším, úspěšnějším, pocity spokojenosti budou častější. Klient si uvědomuje možnosti změny, přestává se cítit jako "loutka" ve svém vlastním životě. Stane se aktivním spolutvůrcem těchto změn v životě. Začne naplňovat svá očekávání a sny. Klade si reálnější cíle. Přijme zodpovědnost za vyřešení těchto problémů. Psychoterapeut přináší své profesionální a lidské schopnosti a kvality, ale poskytuje něco co klient může, ale nemusí přijmout. Kolik klient do terapie vloží sám ze sebe, tolik dostane zpátky.
- Terapie je časovou i finanční investicí. Klient si musí najít na svůj seberozvoj čas, investovat finance, což může být zároveň motivací, aby jeho investice nevyšly zbytečně na prázdno, aby svoji terapii "neprospal". Aby za svoje peníze dosáhl kýžené kvalitativní změny. Změnil postoj nejen k sobě, ale i zpětně náhled na svůj minulý život a naději do budoucího života.
- Na první konzultaci by mělo dojít k seznámení se mezi terapeutem a klientem.
- Předestření potíží klienta a možností řešení těchto potíží. Ujasnění si zakázky a pravidel terapie. Seznámení se s terapeutickým kontraktem, ve kterém je zmíněn plán pomoci klientovi, přibližný počet hodin. Délka konzultací, forma omlouvání se, cena konzultací, forma placení a další specifické podmínky. Viz psychoterapeutický kontrakt!Zaměření Gestalt terapie

"Jsme tvorové pátrající po smyslu," napsal jsem, "kteří se musí vyrovnat s obtížemi vzniklými z toho, že jsme byli vrženi do vesmíru, jenž vnitřně postrádá jakýkoliv smysl." A potom, abychom se vyhnuli nihilismu, musíme se pouštět do dvojího úkolu. Za prvé vynalézáme nebo objevujeme smysluplný životní projekt, dost pevný, aby unesl život. Za druhé musíme dokázat zapomenout na svůj akt vynalézání a přesvědčit sami sebe, že jsme onen smysluplný životní projekt nevynalezli, ale objevili, že má svou nezávislou "vnější" existenci.
I když předstírám, že bez soudů přijímám řešení každého jednotlivce, tajně si je třídím na bronzové, stříbrné a zlaté. Některé lidi pohání životem vize triumfu pomsty, někteří, obestřeni zoufalstvím, sní jen o klidu, odpoutání a osvobození od bolesti, někteří zasvětí život úspěchu, hojnosti, moci, pravdě, jiní usilují o sebepřekročení a ponoření se do nějakého případu nebo jiné bytosti - milovaného člověka nebo božské podstaty, další nalézají smysl života ve službě, v sebeuskutečnění nebo v tvůrčím vyjádření.
Potřebujeme umění, řekl Nietzsche, abychom nezhynuli z pravdy. Proto považuji tvořivost za zlatou cestu a proto jsem převrátil celý svůj život, všechny své zkušenosti, všechny představy do jakési kouřící vnitřní kupky kompostu, z níž se čas od času pokouším vymodelovat něco nového a krásného.
Můj nedávný sen však říká něco jiného. Tvrdí, že jsem svůj život zasvětil docela jinému cíly - získat souhlas mámy, která je dávno po smrti …
Irvin D. Yalom : "Máma a smysl života" nakladatelství Portál
…Je smutné pomyslet si, že jsem byl s druhými lidmi tak dlouho a přece pro mě nikdy neznamenali dost na to, aby mě ovlivnili a změnili.
Dovolte svým pacientům , aby pro vás byli důležití, dovolte jim vstupovat do vaší mysli, ovlivňovat vás, měnit vás - a neskrývejte se před nimi…
Irvin D. Yalom: "Chvála psychoterapie" nakladatelství Portál

 


Komentáře

1 Ivo Ivo | E-mail | 16. června 2009 v 1:19 | Reagovat

S gestalt psychoterapeuty mám asi půlroční intenzivní zkušenost a to rovnou se třema. Zdají se mě mnohem netrpělivější než já, jakoby právě oni očekávali rychlou instantní změnu. Zatím se jich držím,je to pro mne postě úplně nové. Nikdo za celý život se tak intenzibně nehrabal v mých pocitech jako právě gestalt terapeuti. Často je to úporná dřina, pojmenovat slovy to , co se děje někde v zapomenutém koutku duše.  

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.