.
.

Scénotest u disociální poruchy osobnosti

28. května 2009 v 21:15 | KAMILA JEŠINOVÁ, PAVEL HUMPOLÍEK |  Odborná sekce
Scénotest - formální a obsahová specifika scén vytvořených jedinci
s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti

KAMILA JEŠINOVÁ
Psycholog Oddělení výkonu trestu, Věznice Pardubice
PAVEL HUMPOLÍČEK
Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

ÚVOD
V průběhu léta roku 2005 jsme realizovali výzkumné šetření, které mělo za cíl zjistit
možná specifika formální a obsahové analýzy Scénotestu u dospělých s disociální poruchou
osobnosti. Jednalo se o klinický typ výzkumu, kvalitativní šetření postupující metodou dobře
zakotvené teorie. Jako prostředí pro výzkum jsme si vybrali věznici. Vycházeli jsme totiž
z předpokladu vysoké koncentrace jedinců s poruchami osobnosti, zejména s disociální
poruchou osobnosti, v tomto zařízení.
Výzkumné šetření spoívalo zejména v administraci metody Scénotest u odsouzených,
jimž byla diagnostikována disociální porucha osobnosti. K tomuto výzkumnému souboru
jsme pro možnost srovnání sestavili kontrolní soubor probandů. Získané stavby scén jsme
podrobili formální a obsahové analýze za splnění podmínky triangulace a pokusili jsme
se zjistit, zda existují nějaká specifika, jimiž by se vyznačovaly stavby jedinců s disociální
poruchou osobnosti.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.